علف کش قارچ کش کنه کش و حشره کش آریا شیمی موجود در بازرگانی میراب ,

menuordersearch
mirabstore.ir
جستجو در فروشگاه
روغن امولسیون شونده
روغن امولسیون شونده گالن ۲۰ لیتری
روغن امولسیون شونده سطل ۱۰ لیتری
روغن امولسیون شونده بطری ۱ لیتری
روغن امولسیون شونده سطل ۰ ۲
روغن امولسیون شونده گالن ۵ لیتری

روغن امولسیون شونده

روغن امولسیون شونده گالن ۵ لیتری
+
_

175,000 تومان موجود
قارچ کش
اکسی کلرور مس(کوپراویت)
پنکونازول(توپاس)
تیوفانات متیل (توپسین ام)
کاپتوساید(کاپیتان)
کروزکسیم متیل(کاپتان)
متالاکسیل+مانکوزب(ریدومیل ام زد)

قارچ کش

متالاکسیل+مانکوزب(ریدومیل ام زد)
+
_

245,000 تومان موجود
کنه کش
بروموپروپیلات 25% (نئورون)
هگزی تیازوکس (نیسورون)

کنه کش

هگزی تیازوکس (نیسورون)
+
_

310,000 تومان موجود
علف کش
پاراکوات(گراماکسون)
تری بوروندی متیل(گرانستار)
تری فلورالین(ترفلان)
ماتادور(تاپیک)
هالوکسی فوپ آرمیتل استر(گالانت سوپر)
گلایفوریا(رانداپ)

علف کش

گلایفوریا(رانداپ)
+
_

245,000 تومان موجود
حشره کش
اتیون 47% EC - لیتری1
ایمیداکلوپراید(کنفیدور) نیم لیتری
پروفنوفوس 25% EC- یک لیتری(کواکرون)
دلتا مترین 2/5% EC-دسیس 1 لیتری
دیزودین ( دیازینون مایع)2/5 % EC-(بازودین)1 لیتری
دی کلرووس50% EC-ددواپ 1لیتری
دیمتوات40% EC یک لیتری
ژوپیتر 10%SC نیم لیتری
سایپرمترین(ریپکورد)
فن والریت(سومی سیدین)
کلرپیریفوس(دورسبان)
کنسالت(هگزافلومورون)

حشره کش

کنسالت(هگزافلومورون)
+
_

458,000 تومان موجود

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

aparatgooglefacebooktwiteryouinstagramwhatsup
logo

کرج،میدان شهید فهمیده،خیابان ابوسعید،نبش خیابان چگینی، پلاک 1
No,avval St, aboo saeid St,Shahid fahmideh Sq ,Alborz
TEL:+982632776837
982632772153
Fax:+982632742697
whats app:09385236981
Email:design.mirab@gmail.com