صنایع الکترو پمپ رایان ,

menuordersearch
mirabstore.ir
جستجو در فروشگاه
پمپ ۱۹۳
پمپ 193/3با موتور 5/5 اسب تیپ7a

پمپ ۱۹۳

پمپ 193/3با موتور 5/5 اسب تیپ7a
+
_

22,547,200 تومان موجود
پمپ 233
پمپ 233/3 با موتور 7/5 اسب تیپ 7a

پمپ 233

پمپ 233/3 با موتور 7/5 اسب تیپ 7a
+
_

25,137,800 تومان موجود
پمپ 263
پمپ 263/3 با موتور 7/5 اسب تیپ 7a

پمپ 263

پمپ 263/3 با موتور 7/5 اسب تیپ 7a
+
_

26,354,500 تومان موجود
پمپ 325
پمپ 325/3 باموتور 7/5 اسب تیپ 7a

پمپ 325

پمپ 325/3 باموتور 7/5 اسب تیپ 7a
+
_

27,004,300 تومان موجود
پمپ 293
پمپ 293/2 با موتور 10اسب تیپ 7a

پمپ 293

پمپ 293/2 با موتور 10اسب تیپ 7a
+
_

26,300,200 تومان موجود
پمپ 1-293
پمپ 1/13-293 با موتور 70اسب تیپ 9i

پمپ 1-293

پمپ 1/13-293 با موتور 70اسب تیپ 9i
+
_

92,249,400 تومان موجود
پمپ 663
پمپ 663/3 با موتور 7/5 اسب تیپ 7a

پمپ 663

پمپ 663/3 با موتور 7/5 اسب تیپ 7a
+
_

280 تومان موجود
پمپ665
پمپ 665/3 با موتور 12/5 اسب تیپ 7a

پمپ665

پمپ 665/3 با موتور 12/5 اسب تیپ 7a
+
_

34,225,600 تومان موجود
پمپ667
پمپ 667/3a با موتور 15اسب تیپ 7a

پمپ667

پمپ 667/3a با موتور 15اسب تیپ 7a
+
_

37,278,700 تومان موجود
پمپ 384
پمپ 384/2 با موتور 20اسب تیپ 9i

پمپ 384

پمپ 384/2 با موتور 20اسب تیپ 9i
+
_

44,239,800 تومان موجود
پمپ 374
پمپ 374/2 با موتور 30اسب تیپ 9i

پمپ 374

پمپ 374/2 با موتور 30اسب تیپ 9i
+
_

52,687,200 تومان موجود
پمپ 425
پمپ 425/1 با موتور 30 اسب تیپ 7a

پمپ 425

پمپ 425/1 با موتور 30 اسب تیپ 7a
+
_

48,211,000 تومان موجود
پمپ 662
پمپ 662/1a با موتور ۳۰ اسب تیپ 7a

پمپ 662

پمپ 662/1a با موتور ۳۰ اسب تیپ 7a
+
_

50,979 تومان موجود
پمپ435
پمپ 435/1 با موتور 52 اسب تیپ 9i

پمپ435

پمپ 435/1 با موتور 52 اسب تیپ 9i
+
_

69,140,600 تومان موجود
پمپ 672
پمپ 672/1a با موتور 75 اسب تیپ 9i

پمپ 672

پمپ 672/1a با موتور 75 اسب تیپ 9i
+
_

83,706,600 تومان موجود
پمپ 762
پمپ 762/1 با موتور اسب 125 تیپ 9i

پمپ 762

پمپ 762/1 با موتور اسب 125 تیپ 9i
+
_

116,244,900 تومان موجود
پمپ WKLV4
پمپWKLV4 32/1 C 0/25 KW, 0/34HP, 0/7A

پمپ WKLV4

پمپWKLV4 32/1 C 0/25 KW, 0/34HP, 0/7A
+
_

12,579,700 تومان موجود
پمپ استنلس استیل
پمپ استیل ۱۱۷/۲ با موتور ۱/۵ اسب

پمپ استنلس استیل

پمپ استیل ۱۱۷/۲ با موتور ۱/۵ اسب
+
_

4,321,600 تومان موجود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

aparatgooglefacebooktwiteryouinstagramwhatsup
logo

کرج،میدان شهید فهمیده،خیابان ابوسعید،نبش خیابان چگینی، پلاک 1
No,avval St, aboo saeid St,Shahid fahmideh Sq ,Alborz
TEL:+982632776837
982632772153
Fax:+982632742697
whats app:09385236981
Email:design.mirab@gmail.com