شیر‌‌‌‌های صنعتی میراب موجود در بازرگانی میراب ,

menuordersearch
mirabstore.ir
جستجو در فروشگاه
شیر پروانه ای ویفری اهرمی pn 10/16
شیر پروانه ای ویفری اهرمی 150mm-pn10
شیر پروانه ای ویفری اهرمی 200mm-pn10
شیر پروانه ای ویفری اهرمی 150mm-pn10
شیر پروانه ای ویفری اهرمی 300mm-pn10
شیر پروانه ای ویفری اهرمی25mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری اهرمی50mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری اهرمی65mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری اهرمی80mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری اهرمی100mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری اهرمی125mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری اهرمی150mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری اهرمی200mm-pn16

شیر پروانه ای ویفری اهرمی pn 10/16

شیر پروانه ای ویفری اهرمی200mm-pn16
+
_

2,259,570 تومان موجود
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 150mm-10pn
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 200mm-10pn
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 250mm-10pn
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 300mm-10pn
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 350mm-10pn
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 400mm-10pn
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 25mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 50mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 65mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 80mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 100mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 125mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 150mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 200mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 250mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 300mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 350mm-pn16
شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 400mm-pn16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 400mm-pn16
+
_

12,687,600 تومان موجود
شیر کشویی زبانه لاستیکی opt
شیر کشویی زبانه لاستیکی 200mm-pn10
شیر کشویی زبانه لاستیکی 250mm-pn10
شیر کشویی زبانه لاستیکی 300mm-pn10
شیر کشویی زبانه لاستیکی 350mm-pn10
شیر کشویی زبانه لاستیکی50mm-16pn
شیر کشویی زبانه لاستیکی65mm-16pn
شیر کشویی زبانه لاستیکی80mm-16pn
شیر کشویی زبانه لاستیکی100mm-16pn
شیر کشویی زبانه لاستیکی125mm-16pn
شیر کشویی زبانه لاستیکی150mm-16pn
شیر کشویی زبانه لاستیکی200mm-16pn
شیر کشویی زبانه لاستیکی250mm-16pn
شیر کشویی زبانه لاستیکی300mm-16pn
شیر کشویی زبانه لاستیکی350mm-16pn

شیر کشویی زبانه لاستیکی opt

شیر کشویی زبانه لاستیکی350mm-16pn
+
_

13,788,500 تومان موجود
شیر یکطرفه دریچه ای pn 10/16
شیر یکطرفه دریچه ای 50mm
شیر یکطرفه دریچه ای 65mm
شیر یکطرفه دریچه ای 80mm
شیر یکطرفه دریچه ای 100mm
شیر یکطرفه دریچه ای 125mm
شیر یکطرفه دریچه ای 150mm
شیر یکطرفه دریچه ای 200mm

شیر یکطرفه دریچه ای pn 10/16

شیر یکطرفه دریچه ای 200mm
+
_

5,349,720 تومان موجود
شیر صافی تیپ7 -pn 10/16
شیر صافی تیپ 7- 50mm-pn10
شیر صافی تیپ 7- 65mm-pn10
شیر صافی تیپ 7- 80mm-pn10
شیر صافی تیپ 7- 100mm-pn10
شیر صافی تیپ 7- 125mm-pn10
شیر صافی تیپ 7- 150mm-pn10
شیر صافی تیپ 7- 200mm-pn10
شیر صافی تیپ 7- 250mm-pn10
شیر صافی تیپ 7- 300mm-pn10
شیر صافی تیپ7_50mm_16pn
شیر صافی تیپ7_65mm_16pn
شیر صافی تیپ7_80mm_16pn
شیر صافی تیپ7_100mm_16pn
شیر صافی تیپ7_125mm_16pn
شیر صافی تیپ7_150mm_16pn
شیر صافی تیپ7_200mm_16pn
شیر صافی تیپ7_250mm_16pn
شیر صافی تیپ7_300mm_16pn

شیر صافی تیپ7 -pn 10/16

شیر صافی تیپ7_300mm_16pn
+
_

12,782,430 تومان موجود

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

aparatgooglefacebooktwiteryouinstagramwhatsup
logo

کرج،میدان شهید فهمیده،خیابان ابوسعید،نبش خیابان چگینی، پلاک 1
No,avval St, aboo saeid St,Shahid fahmideh Sq ,Alborz
TEL:+982632776837
982632772153
Fax:+982632742697
whats app:09385236981
Email:design.mirab@gmail.com