بهترین وبا کیفیت ترین محصولات پلی ران در بازرگانی میراب ,

menuordersearch
mirabstore.ir
جستجو در فروشگاه
اتصال نر
اتصال نر 1/2*20
اتصال نر 3/4*25
اتصال نر 1*32
اتصال نر1/4 1*40
اتصال نر 1/2 1*50
اتصال نر 2*50
اتصال نر 2*63
اتصال نر 2*75
اتصال نر 1/2 2*75
اتصال نر 3*90
اتصال نر 4*110
اتصال نر 4*125
اتصال نر 5*125

اتصال نر

اتصال نر 5*125
+
_

454,500 تومان موجود
اتصال ماده
اتصال ماده 1/2*20
اتصال ماده 3/4*25
اتصال ماده 1*32
اتصال ماده 1/4 1*40
اتصال ماده 1/2 1*50
اتصال ماده 2*63
اتصال ماده 2*75
اتصال ماده 1/2 2*75
اتصال ماده 3*90
اتصال ماده 4*110
اتصال ماده 4*125
اتصال ماده 5*125

اتصال ماده

اتصال ماده 5*125
+
_

409,000 تومان موجود
رابط
رابط 20
رابط 25
رابط 32
رابط 40
رابط 50
رابط 63
رابط 75
رابط 90
رابط 110
رابط 125

رابط

رابط 125
+
_

738,000 تومان موجود
رابط تبدیلی
رابط تبدیلی 20*25
رابط تبدیلی 20*32
رابط تبدیلی 25*32
رابط تبدیلی 25*40
رابط تبدیلی 32*40
رابط تبدیلی 32*50
رابط تبدیلی 40*50
رابط تبدیلی 32*63
رابط تبدیلی 40*63
رابط تبدیلی 50*63
رابط تبدیلی 50*75
رابط تبدیلی 63*75
رابط تبدیلی 63*90
رابط تبدیلی 75*90
رابط تبدیل 63*110
رابط تبدیلی 75*110
رابط تبدیلی 90*110
رابط تبدیلی 110*125

رابط تبدیلی

رابط تبدیلی 110*125
+
_

625,000 تومان موجود
رانو پلی ران
زانو 20
زانو25
زانو 32
زانو 40
زانو 50
زانو 63
زانو 75
زانو 90
زانو 110
زانو 125

رانو پلی ران

زانو 125
+
_

841,000 تومان موجود
زانو نر
1/2*20
زانو نر 3/4*25
زانو نر 1*32
زانو نر 1/4 1*40
زانو نر 1/2 1*50
زانو نر 1/2 1*63
زانو نر 2*63
زانو نر 2*75
زانو نر1/2 1*75
زانو نر 1/2 2*90
زانو نر 3*110
زانو نر 4*110

زانو نر

زانو نر 4*110
+
_

344,500 تومان موجود
زانو ماده
زانو ماده 1/2*20
زانو ماده 3/4*25
زانو ماده 1*32
زانو ماده 1/4 1*40
زانو ماده 1/2 1*50
زانو ماده 1/2 1*63
زانو ماده 2*63
زانو ماده 2*75
زانو ماده 1/2 2*75
زانو ماده 1/2 2*90
زانو ماده 3*90
زانو ماده 3*110
زانو ماده 4*110

زانو ماده

زانو ماده 4*110
+
_

348,000 تومان موجود
سه راه مساوی
سه راه مساوی 20
سه راه مساوی25
سه راه مساوی 32
سه راه مساوی 40
سه راه مساوی 50
سه راه مساوی 63
سه راه مساوی 75
سه راه مساوی 90
سه راه مساوی 110
سه راه مساوی 125

سه راه مساوی

سه راه مساوی 125
+
_

11,252,000 تومان موجود
سه راه ماده
سه راه ماده 1/2*20
سه راه ماده 1/2*25
سه راه ماده 3/4*25
سه راه ماده 1/2*32
سه راه ماده 3/4*32
سه راه ماده 1*32
سه راه ماده 1/4 1*40
سه راه ماده 1/2 1*50
سه راه ماده 2*63
سه راه ماده 2*75
سه راه ماده 1/2 2*75
سه راه ماده 2*90
سه راه ماده 1/2 2*90
سه راه ماده 3*90
سه راه ماده 3*110
سه راه ماده 4*110

سه راه ماده

سه راه ماده 4*110
+
_

596,000 تومان موجود
سه راه نر
سه راه نر 1/2*20
سه راه نر 1/2*25
سه راه نر 3/4*25
1/2*32
سه راه نر 1*32
سه راه نر 1*40
سه راه نر 1/2 1*40
سه راه نر 1/2 1*50
سه راه نر 1*63
سه راه نر 1/2 1*63
سه راه نر 2*63
سه راه نر 1/2 1*75
سه راه نر 2*75
سه راه نر 1/2 2*75
سه راه نر 2*90
سه راه نر 1/2 2*90
سه راه نر 3*90
سه راه نر 3*110
سه راه نر 4*110
سه راه نر 4*125
سه راه نر 4*110
سه راه نر 5*125

سه راه نر

سه راه نر 5*125
+
_

913,000 تومان موجود
سه راه تبدیل
سه راه تبدیل 20*25
سه راه تبدیل 20*32
سه راه تبدیل 25*32
سه راه تبدیل 25*40
سه راه تبدیل 32*40
سه راه تبدیل 32*50
سه راه تبدیل 40*50
سه راه تبدیل 32*63
سه راه تبدیل 40*63
سه راه تبدیل 50*63
سه راه تبدیل 50*75
سه راه تبدیل 63*75
سه راه تبدیل 63*90
سه راه تبدیل 75*90
سه راه تبدیل 63*110
سه راه تبدیل 75*110
سه راه تبدیل 90*110
سه راه تبدیل 90*125
سه راه تبدیل 110*125

سه راه تبدیل

سه راه تبدیل 110*125
+
_

1,171,000 تومان موجود
اتصال فلنچدار
اتصال فلنچدار 2*63
اتصال فلنچدار 1/2 2*75
اتصال فلنچدار 3*90
اتصال فلنچدار 4*90
اتصال فلنچدار 4*110
اتصال فلنچدار 5*125

اتصال فلنچدار

اتصال فلنچدار 5*125
+
_

809,000 تومان موجود
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی 20
درپوش انتهایی 25
درپوش انتهایی 32
درپوش انتهایی 40
درپوش انتهایی 50
درپوش انتهایی 63
درپوش انتهایی 75
درپوش انتهایی 90
درپوش انتهایی 110
درپوش انتهایی 125

درپوش انتهایی

درپوش انتهایی 125
+
_

390,000 تومان موجود
کمربند
کمربند 1/2*20
کمربند 1/2*25
کمربند 3/4*25
کمربند 1/2*32
کمربند 3/4*32
کمربند 1/2*40
کمربند 3/4*40
کمربند 1*40
کمربند 1/2*50
کمربند 3/4*50
کمربند 1*50
کمربند 1/2 1*50
کمربند 1/2*63
کمربند 3/4*63
کمربند 1*63
کمربند 1/2 1*63
کمربند 2*63
کمربند 1/2*75
کمربند 3/4*75
کمربند 1*75
کمربند 1/2 1*75
کمربند2*75
کمربند 1/2*90
کمربند3/4*90
کمربند 1*90
کمربند 1/2 1*90
کمربند 2*90
کمربند 1/2*110
کمربند 3/4*110
کمربند 1*110
کمربند 1/2 1*110
کمربند 2*110
کمربند 1/2*125
کمربند 3/4*125
کمربند 1*125
کمربند 1/2 1*125
کمربند 2*125
کمربند 1/2*160
کمربند 3/4*160
کمربند 1*160
کمربند 1/2 1*160
کمربند 2*160
کمربند 3*160
کمربند 1/2*200
کمربند 3/4*200
کمربند 1*200
کمربند 1/2 1*200
کمربند 2*200
کمربند 3*200
کمربند4*200
کمربند 1/2*250
کمربند 3/4*250
کمربند 1*250
کمربند 1/2 1*250
کمربند 2*250
کمربند3*250
کمربند 4*250

کمربند

کمربند 4*250
+
_

288,000 تومان موجود
انشعاب 16
انشعاب 1/2*16
انشعاب 1/2*12

انشعاب 16

انشعاب 1/2*12
+
_

800 تومان موجود
رابط 16
رابط 16*16

رابط 16

رابط 16*16
+
_

500 تومان موجود
سه راه رابط 16
سه راه رابط 16

سه راه رابط 16

سه راه رابط 16
+
_

900 تومان موجود
بست انتهایی
بست انتهایی 16

بست انتهایی

بست انتهایی 16
+
_

400 تومان موجود

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

aparatgooglefacebooktwiteryouinstagramwhatsup
logo

کرج،میدان شهید فهمیده،خیابان ابوسعید،نبش خیابان چگینی، پلاک 1
No,avval St, aboo saeid St,Shahid fahmideh Sq ,Alborz
TEL:+982632776837
982632772153
Fax:+982632742697
whats app:09385236981
Email:design.mirab@gmail.com