کود‌‌‌‌های با کیفیت و با بازدهی بالا موجود در فروشگاه میراب ,

menuordersearch
mirabstore.ir
جستجو در فروشگاه
کود‌‌‌‌های پودری
فرتی نوکس 10-50-10(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس 10-50-10(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس30-8-18 + ریز مغذی +اسید آمینه(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس30-8-18 + ریز مغذی +اسید آمینه(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس 44 - 4-10 +ریز مغذی +اسید آمینه(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس 44 - 4-10 +ریز مغذی +اسید آمینه(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس 20-20-20 +ریز مغذی+ اسید آمینه(۱۰ کیلویی)
فرتی نوکس 20-20-20 +ریز مغذی+ اسید آمینه(۲۵ کیلویی)
فرتی نوکس 13-40-13 + ریز مغذی +اسید آمینه(۱ کیلویی)
فرتی نوکس 40-5-5 + ریز مغذی + اسید آمینه(۱ کیلویی)
فرتی نوکس ۵-۵-۴۰ + ریز مغذی+منیزیم+ اسید آمینه (۲۵ کیلویی)
سولفات پتاسیم(۲۵ کیلویی)
فرتینوکس ۲۰-۲۰-۲۰ +ریز مغذی+منیزیم+اسید آمینه(۱ کیلویی)

کود‌‌‌‌های پودری

فرتینوکس ۲۰-۲۰-۲۰ +ریز مغذی+منیزیم+اسید آمینه(۱ کیلویی)
+
_

95,300 تومان موجود
کود مایع
مگاهومات( اسید هیومیک) 1 لیتری
مگاهومات( اسید هیومیک) 5 لیتری
مگاهومات( اسید هیومیک) 20 لیتری
زیبونوکس( روی و بور)1 لیتری
زیبونوکس( روی و بور)5 لیتری
زیبونوکس( روی و بور)20لیتری
میکرونوا(ریز مغذی) 1 لیتری
میکرونوا(ریز مغذی) 5 لیتری
میکرونوا(ریز مغذی) 20 لیتری
لیکوفوس(کود فسفره آلی)۱ لیتری
لیکوفوس(کود فسفره آلی) 5 لیتری
لیکوفوس(کود فسفره آلی) 20لیتری
کالبانوکس(کلسیم و بر) 1 لیتری
کالبانوکس(کلسیم و بر) 5 لیتری
کالبانوکس(کلسیم و بر) 20لیتری
سیلینوکس(کودسیلیکات پتاسیم) 1 لیتری
سیلینوکس(کودسیلیکات پتاسیم) 5لیتری
سیلینوکس(کودسیلیکات پتاسیم) 20لیتری
پتانوا(کود پتاسیم مایع) 1 لیتری
پتانوا(کود پتاسیم مایع) 5 لیتری
پتانوا(کود پتاسیم مایع) 20 لیتری
ترینوکس آلی پتاسیم(۱ لیتری)
ترینوکس آلی پتاسیم(۵ لیتری)
ترینوکس آلی پتاسیم (۲۰ لیتری)
ترینوکس بور(۱ لیتری)
ترینوکس بور(۵ لیتری)
ترینوکس بور(۲۰ لیتری)

کود مایع

ترینوکس بور(۲۰ لیتری)
+
_

85,700 تومان موجود

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

aparatgooglefacebooktwiteryouinstagramwhatsup
logo

کرج،میدان شهید فهمیده،خیابان ابوسعید،نبش خیابان چگینی، پلاک 1
No,avval St, aboo saeid St,Shahid fahmideh Sq ,Alborz
TEL:+982632776837
982632772153
Fax:+982632742697
whats app:09385236981
Email:design.mirab@gmail.com